Chemia kryminalistyczna

Studia na kierunku Chemia kryminalistyczna są dedykowane tym kandydatom, którzy widzą swoją przyszłość w służbie kryminalnej, policji, na zlecenia sądów. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych chemią, fizyką i biologią, jednocześnie nie mających problemu z przyswojeniem wiedzy prawniczej.

W trakcie studiów na Chemii kryminalistycznej studenci poznają zagadnienia związane z przedmiotami medycznymi, np. anatomia człowieka, metody identyfikacji zwłok, balistyka, materiały wybuchowe, daktyloskopia. Nie zabraknie też zagadnień socjologicznych, potrzebnych w identyfikacji środowisk patologicznych.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • Chemia stosowana
 • Podstawy kryminologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Analiza materiałów dowodowych
 • Techniki kryminalistyczne
 • Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych
 • Spektroskopia NMR w identyfikacji substancji odurzających
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Metody identyfikacji zwłok
 • Daktyloskopia
 • Techniczne badanie dokumentów
 • Balistyka
 • Podstawy prawa karnego
 • Podstawy chemii kryminalistycznej
 • Informatyka śledcza
 • Zastosowanie matematyki w kryminalistyce
 • Podstawy kryptografii

Absolwent kierunku Chemia kryminalistyczna zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu technik śledczych, jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce. Będzie przygotowany do pracy w służbach kryminalnych, śledczych i laboratoriach działających na zlecenia wymiaru sprawiedliwości.

Pracę można podjąć w laboratoriach kryminalistycznych policji, laboratoriach celnych, przemyśle chemicznym, jednostkach badawczych, placówkach edukacyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 3 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Komentarze (0)

No comments found