Chemia kryminalistyczna

Studia na kierunku Chemia kryminalistyczna są dedykowane tym kandydatom, którzy widzą swoją przyszłość w służbie kryminalnej, policji, na zlecenia sądów. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych chemią, fizyką i biologią, jednocześnie nie mających problemu z przyswojeniem wiedzy prawniczej.

W trakcie studiów na Chemii kryminalistycznej studenci poznają zagadnienia związane z przedmiotami medycznymi, np. anatomia człowieka, metody identyfikacji zwłok, balistyka, materiały wybuchowe, daktyloskopia. Nie zabraknie też zagadnień socjologicznych, potrzebnych w identyfikacji środowisk patologicznych.

Absolwent kierunku Chemia kryminalistyczna zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu technik śledczych, jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce. Będzie przygotowany do pracy w służbach kryminalnych, śledczych i laboratoriach działających na zlecenia wymiaru sprawiedliwości.

Pracę można podjąć w laboratoriach kryminalistycznych policji, laboratoriach celnych, przemyśle chemicznym, jednostkach badawczych, placówkach edukacyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy