E-Administracja

W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących informatyczne nośniki danych oraz systemy teleinformatyczne.

Kierunek studiów e-Administracja est wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwala wykształcić wykwalifikowanych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-Administracji.

W programie studiów na kierunku e-Administracja przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej.

Absolwent kierunku e-Administracja będzie miał znajomość prawa z zakresu administracji, przede wszystkim prawa administracyjnego, materialnego oraz procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności z innymi dziedzinami, np. prawo karne, ekonomia, finanse.

Poza podstawową wiedzą z zakresu administracji i wykorzystywania narzędzi informatycznych, dla skutecznej oraz twórczej realizacji swych zadań absolwent nabędzie również kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność do określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie czy w końcu rozumienie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-Administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.

Jaka praca po kierunek e-Administracja?

Kierunek e-Administracja przygotuje absolwenta do pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie studiów o kierunku e-Administracja studiów stwarza możliwości podjęcia zatrudnienia w:

  • administracji publicznej,
  • administracji biznesowej,
  • podmiotach gospodarczych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • firmach doradczych i konsultingowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-Administracji.

Jakie uczelnie oferują kierunek E-Administracja
Total 4 items.
W których miastach można studiować E-Administracja

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found