Global communication

Global communication to studia z wykładowym językiem angielskim.

Kierunek ten ma na celu połączenie humanistycznej wiedzy ogólnej, w tym szczególnie zakresu komunikacji globalnej, transkulturowej, a także ekonomicznej, prawnej, korporacyjnej z praktycznymi umiejętnościami językowym.

Studiując Global communication będziesz potrafił;

• posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, drugim językiem obcym na poziomie biegłości B1 i trzecim na poziomie A2,
• tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym,
• posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes,
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
• rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki.


Obok zajęć w języku angielskim, student będzie uczęszczał w trakcie studiów na 360 godzin nauki pierwszego i na 240 godzin nauki drugiego języka obcego.

Student może mieć do wyboru dwa języki, spośród j. chińskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego.

Perspektywy pracy po kierunku Global communication

Absolwenci pracują jako:

  • doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu,
  • redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
  • organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach oświatowych i kulturalnych, jak również w instytucjach międzynarodowych i ponadpaństwowych, w szczególności w działach odpowiedzialnych za PR, kształtowanie kultury organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację i współpracę,
  • nauczyciele w szkołach językowych (po ukończeniu studiów II poziomu).
Jakie uczelnie oferują kierunek Global communication
Total 1 item.
W których miastach można studiować Global communication

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found