International relations

Program kierunku international relations (stosunki międzynarodowe) oferuje interdyscyplinarne podejście do spraw międzynarodowych i uczy stosowania narzędzi badań do kluczowych zagadnień świata. Student bada procesy, koncepcje i siły stosunków międzynarodowych, patrząc na rolę państw, organizacji międzynarodowych i międzynarodowych korporacji.

Studia mają na celu przygotowanie studentów do badań analitycznych struktur, procesów i czynników kluczowych tak, aby zrozumieć je na arenie międzynarodowej. Program kładzie szczególny nacisk na takie kwestie jak globalizacja, bezpieczeństwo, terroryzm, prawa człowieka. Kształcenie na kierunku international relations pomaga studentom między innymi: analizować i wyciągać wnioski na podstawie zrozumienia ważnych wydarzeń w polityce międzynarodowej, przyswajać wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień, rozwijać umiejętności interpretacyjne, oceniać informacje, dane i idee, zdobywać wiedzę na temat interakcji pomiędzy organizacjami i instytucjami międzynarodowymi. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • dyplomacja i administracja europejska
  • biznes międzynarodowy
  • studia europejskie

Absolwenci kierunku international relations są profesjonalnie przygotowani, by podążać ścieżką kariery w małych i średnich firmach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach takich jak UE, ONZ lub NATO, mediach czy dyplomacji.

Mogą również pracować w branży turystycznej, wydziałach stosunków międzynarodowych w prywatnych firmach, firmach konsultingowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek International relations
Total 3 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować International relations

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found