Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji to dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania.
Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:
  • Inżynieria wytwarzania
  • Systemy CAD/CAM
  • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
  • Techniki multimedialne i poligraficzne

Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. Na studiach magisterskich jest możliwość dyplomowania w jednym z czterech obszarów tematycznych rozszerzających podstawy teoretyczne, wiedzę i kompetencje z zakresu specjalności studiowanej na studiach inżynierskich.:

  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Multimedia i poligrafia

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w firmach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz ekonomiczna. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy