Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna to specjalność na kierunku Filologia.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych, stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego.

Absolwenci będą specjalistami sprawnie funkcjonującymi w obszarze komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracji terenowej, itd.).

Studia cechuje indywidualne, podmiotowe podejście do studenta.

Specjalność realizowana jest na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Kandydaci muszą znać język angielski na poziomie przynajmniej B2.

Studia przewidziane są dla osób komunikatywnych, zaradnych, o łatwości wypowiedzi, umiejących reagować w niestandardowych sytuacjach. Potrafiących funkcjonować pod presją czasu.


Program kształcenia studentów na kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Podstawy komunikacji masowej,
 • Podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Podstawy komunikacji zawodowej (Wstęp do public relations),
 • Sprawności komunikacyjne (drugi język nierodzimy),
 • Sprawności komunikacyjne (język angielski),
 • Warsztaty wizerunkowo-mediacyjne,
 • Wstęp do ekolingwistyki i teorii wizerunku,
 • Wstęp do semiotyki ogólnej i stosowanej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Absolwenci komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej mogą przykładowo pracować:

 • w urzędach i agendach europejskich,
 • jako pracownicy biura karier w szkole wyższej,
 • w wydawnictwach,
 • w charakterze doradcy ds. reklamy i promocji,
 • w działach public relations,
 • w instytucjach kulturalnych i oświatowych (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły j. obcych),
 • jako doradcy mediów ds. rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.
Kierunki pokrewne do kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
Jakie uczelnie oferują kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found