Kulturoznawstwo - teksty kultury

Kierunek Kulturoznawstwo - teksty kultury oparty jest na innowacyjnej formule, która otwiera możliwości indywidualizacji studiów. Studenci obok kanonu kulturoznawczego wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami.

Program studiów ma charakter otwarty, szybko reaguje na zmiany w kulturze współczesnej. Rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (film, fotografia, literatura, teatr, taniec, sztuka, muzyka, komiks, gry, media społecznościowe), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - teksty kultury kładą nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych związanych z szeroko rozumianymi tekstami kultury - od ich tworzenia, redagowania i wydawania do przekładu.

W programie przewidziano liczne warsztaty redakcyjne, krytyczne, translatologiczne, retoryczno-komunikacyjne, programowania, a także: projektowanie nowych mediów, animacja kultury, zarządzanie w kulturze, organizacja projektów kulturalnych, creative writing.

Jakie uczelnie oferują kierunek Kulturoznawstwo - teksty kultury
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Kulturoznawstwo - teksty kultury

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found