Muzeologia

Muzeologia to dziedzina naukowa badająca historię muzeów i kolekcji muzealnych oraz teorię funkcjonowania muzeów. Student tego kierunku przyswaja wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury, archeologii, historii, muzykologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, etyki i technologii informacyjnej.

Studia przygotowują do wykonywania prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych muzeów, uczestniczenia i prowadzenia działań edukacyjnych, przygotowania wystaw stałych oraz czasowych. Efektami kształcenia na kierunku muzeologia są również: znajomość przepisów prawa muzealnego i autorskiego, rozumienie mechanizmów finansowania muzeów, nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb muzeum w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów, poznanie podstawowych standardów działalności ekspozycyjnej oraz umiejętność obsługi baz danych używanych w muzeach.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • pedagogika muzealna
  • krytyka muzeologiczna
  • zarządzanie kolekcją i instytucją kultury
  • projektowanie i organizacja wystaw

Perspektywy pracy po ukończeniu muzeologii

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, szkołach prowadzących zajęcia z zakresu dostępu do kultury, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Muzeologia
Total 2 items.
W których miastach można studiować Muzeologia

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606
Komentarze (0)
No comments found