Nauczanie chemii

Studia na kierunku nauczanie chemii zawierają elementy kierunku chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki chemii.

Studenci odbywają praktyki opiekuńczo-wychowawcze oraz zawodowe pedagogiczne. Poznają prawne aspekty związane z funkcjonowaniem szkoły oraz pracą nauczyciela, wewnątrz i zewnątrzszkolny system oceniania.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Nauczanie chemii

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: chemia, analityka chemiczna oraz kierunków o pokrewnych programach.

Program kształcenia studentów na kierunku Nauczanie chemii

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • spektroskopia
 • krystalografia
 • analiza instrumetnalna
 • psychologia
 • pedagogika
 • dydaktyka
 • dydaktyka chemii
 • zajęcia specjalistyczne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Nauczanie chemii

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku Nauczanie chemii

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • placówki oświatowe
 • kuratoria oświaty
 • ośrodki metodyczne
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
Opinie o kierunku Nauczanie chemii

Studia przygotowują do kompleksowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kierunki pokrewne do kierunku Nauczanie chemii
Jakie uczelnie oferują kierunek Nauczanie chemii
Total 1 item.
W których miastach można studiować Nauczanie chemii

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found