Neurobiologia

Neurobiologia jest dziedziną nauki badającą układ nerwowy.

Łączy biologię, biochemię, farmakologię, anatomię, fizjologię, psychologię i elementy nauk medycznych. Studenci analizują badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych.

Uczą się podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Kandydat na studia neurobiologiczne powinien być osobą cierpliwą i precyzyjną oraz interesować się naukami przyrodniczymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku neurobiologia

Wiedza i nabyte umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. Po ukończeniu kursu pedagogicznego absolwenci mogą zatrudnić się w szkole jako nauczyciele biologii lub przyrody.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 4 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Komentarze (0)

No comments found