Neurobiologia

Neurobiologia jest dziedziną nauki badającą układ nerwowy.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym obejmują obszary z zakresu biologii, farmakologii, biochemii, anatomii, fizjologii oraz psychologii i nauk medycznych.

Neurobiologia w sposób szczególny skupia się nad ludzkim mózgiem. Celem badań neurobiologicznych jest zgłębienie biologicznych podstaw funkcjonowania mózgu i układu nerwowego oraz biologicznego podłoża zachowań człowieka i jego psychiki.

Studia są dwustopniowe. Nieliczne tylko uczelnie oferują neurobiologię na poziomie licencjackim. Częściej kierunek realizowany jest na studiach magisterskich II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Neurobiologia

Kandydat na studia neurobiologiczne powinien interesować się naukami biologicznymi.

Specyfika studiów wymaga, aby była to osoba cierpliwa, precyzyjna, sumienna, dokładna.

Istotną cechą powinna być ciekawość zagadnień podejmowanych na studiach, zacięcie naukowe.

Zmysł techniczny przyda się przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury diagnostycznej i laboratoryjnej.

Program kształcenia studentów na kierunku Neurobiologia

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty:

 • biologia komórki
 • biochemia i biofizyka
 • chemia
 • genetyka i ewolucjonizm
 • statystyka
 • podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych
 • neuroanatomia i neurofizjologia
 • neuropsychologia i psychofizjologia
 • neurobiologia eksperymentalna
 • asymetria mózgu i lateralizacja
 • komórki glejowe - fizjologia i patologia
 • komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
 • neurobiologia emocji
 • neurobiologia molekularna.

Wiele zajęć ma formę praktycznych ćwiczeń realizowanych w laboratoriach i pracowniach, a także praktyk zawodowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Neurobiologia

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez konkretną uczelnię. Najczęściej są to przedmioty z grupy:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • język obcy.

Wybierając studia należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku Neurobiologia

Absolwenci neurobiologii przygotowani są do pracy w:

 • jednostkach naukowych i naukowo-dydaktycznych
 • firmach zajmujących się badaniami klinicznymi
 • firmach produkujących czy dystrybuujących odczynniki i sprzęt stosowane w naukach biomedycznych
 • laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych
 • instytucjach doradczych i konsultingowych w obszarze funkcjonowania układu nerwowego
 • placówkach dydaktycznych
 • placówkach weterynaryjnych.

Opinie o kierunku Neurobiologia

Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych.

Ludzki mozg stanowi ciągle niepoznany obszar, jest wyzwaniem dla naukowców i badaczy, funkcjonuje często w sposób zaskakujący, podważający wiedzę zdobytą na jego temat.

Studia przyciągają osoby o predyspozycjach naukowych, odkrywczych, urodzonych badaczy. Ich wkład w badania nad mózgiem będzie bezcenny.

Zobaczcie, jak wyglądają studia w pigułce:


Kierunki pokrewne do kierunku Neurobiologia
Jakie uczelnie oferują kierunek Neurobiologia
Total 5 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Neurobiologia

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
 • Sara

  Neurobiologia wydaje się bardzo ciekawym kierunkiem i trudnym. Licencjat jest tylko na jednej uczelni.
  10/7/19