Produkcja medialna

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations), pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych.

Integralną częścią realizacji celów nowego kierunku jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co powinno odbywać się nie tylko w ramach prowadzonych kursów ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży.

W ramach proponowanego kierunku kształcenia pracownicy mediów będą przygotowani do produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Realizowany program pozwoli studentowi posiąść między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.
Istotne dla profilu kształcenia w ramach proponowanego kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform. itp.
W ramach kierunku kształcić się też będzie kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji, produkcję wideo i DVD, multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Produkcja medialna

Total 2 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Produkcja medialna

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found