Rachunkowość i controlling

Kierunek rachunkowość i controlling stanowi kompilację problematyki rachunkowości i controllingu, będącego synonimem systemu zarządzania wykorzystywanego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia.

Przygotowuje studentów do pracy w zawodach ściśle związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.

Słuchacze zdobywają wiedzę na temat rachunkowości i uregulowań systemowych dotyczących controllingu, analizy finansowej oraz metod przeprowadzania kontroli. Przygotowują się do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Uczą się w analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz zdobywają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy. Poznają zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposoby kształtowania operacji gospodarczych w celu uzyskania prawidłowych kierunków rozwoju.

Specjalności oferowane na kierunku rachunkowość i controlling:

 • controlling
 • rachunkowość
 • rachunkowość wg MSR i MSSF.
Dla kogo studia na kierunku Rachunkowość i controlling

Studia przewidziane są dla osób, które w przyszłości chcą zajmować się finansami, inwestycjami, księgowością.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne. Umiejętność stosowania algorytmów, wzorów, ale też swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Kandydaci na rachunkowość i controlling powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie.

Program kształcenia studentów na kierunku Rachunkowość i controlling

Program nauczania obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • controlling operacyjny
 • controlling strategiczny
 • systemy controllingu i businessIntelligence
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • rynki i instrumenty finansowe
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość informatyczna
 • prawo podatkowe
 • audyt finansowy
 • analiza sprawozdania finansowego.
 • rachunkowość małych firm
 • rachunkowość budżetowa.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Rachunkowość i controlling

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z:

 • matematyki
 • języka obcego.

Stosowane są przeliczniki punktów z poszczególnych poziomów, lepszy wynik brany jest pod uwagę.


Perspektywy pracy po kierunku Rachunkowość i controlling

Po ukończeniu kierunku rachunkowość i controlling absolwent może aplikować na takie stanowiska, jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego, controller, kierownik procesów biznesowych, menedżer projektów, analityk gospodarczy oraz doradca analityk finansowy, specjalista do spraw kontrolingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, specjalista do spraw planowania wydatków i dochodów, specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pracownik działu finansowego, analityk informacji prasowych.

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów rachunkowości o controllingu:

 • działy finansów i controllingu
 • działy analiz ekonomicznych
 • firmy consultingowe
 • biura rachunkowe
 • kancelarie podatkowe
 • instytucje finansowe
 • banki
 • fundusze inwestycyjne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • centra rozliczeniowe
 • własna działalność gospodarcza.
Opinie o kierunku Rachunkowość i controlling

Kierunek rachunkowość i controlling jest niewątpliwie unikatowy w skali kraju.Prowadzi go jedna tylko uczelnia.

Aplikacja standardów międzynarodowych w rachunkowości, obsługa finansowo-księgowa funduszy unijnych powodują znaczy rozwój w dziedzinie rachunkowości.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru controlling'u takich jak: controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menadżerowie projektów, analitycy gospodarczy oraz doradcy finansowi.

Studia kładą nacisk na przygotowanie specjalistów w zawodach ściśle związanych z rachunkowością, jak i tych, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.

Kierunek rachunkowość i controlling realizowany jest w systemie dwustopniowym, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kierunki pokrewne do kierunku Rachunkowość i controlling
Jakie uczelnie oferują kierunek Rachunkowość i controlling
W których miastach można studiować Rachunkowość i controlling

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Ewa

  Rachunkowość i controlling to bardzo praktyczny i przydatny kierunek studiów.
  10/18/19