Rachunkowość i controlling

Kierunek rachunkowość i controlling przygotowuje studentów do pracy w zawodach ściśle związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.

Program nauczania obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat rachunkowości i uregulowań systemowych dotyczących controllingu, analizy finansowej oraz metod przeprowadzania kontroli. Przygotowują się do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Uczą się w analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz zdobywają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy. Poznają zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposoby kształtowania operacji gospodarczych w celu uzyskania prawidłowych kierunków rozwoju.

Przykładowe przedmioty: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, controlling idea i narzędzia, controlling operacyjny, analiza finansowa, prawo w działalności gospodarczej, instrumenty finansowe, podatki i prawo podatkowe, system ubezpieczeń społecznych, cło i opłaty obciążające obrót towarowy i usługi z zagranicą, projekty

Specjalności oferowane na kierunku rachunkowość i controlling:

  • controlling
  • rachunkowość
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zarządzanie logistyką
  • zarządzanie organizacjami
  • rachunkowość zarządcza

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Po ukończeniu kierunku rachunkowość i controlling absolwent może aplikować na takie stanowiska, jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego, controller, kierownik procesów biznesowych, menadżer projektów, analityk gospodarczy oraz doradca analityk finansowy, specjalista do spraw kontrolingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, specjalista do spraw planowania wydatków i dochodów, specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pracownik działu finansowego, analityk informacji prasowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found