Zarządzanie jakością i analiza żywności

Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców.

Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości.

Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym.

Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statystycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowań dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności
No results found.
W których miastach można studiować Zarządzanie jakością i analiza żywności
No results found.
Komentarze (0)
No comments found