Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Studia na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie mają za zadanie wyposażyć w wiedzę z zakresu zastosowania fizyki w biologii i medycynie oraz przekazać kompetencje z zakresu podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, technologii informatycznych i chemii, biologii oraz nauk medycznych.

Po studiach osoba, która ukończy ten kierunek będzie posiadała umiejętność interdyscyplinarnego łączenia metod i idei z różnych, wymienionych dziedzin oraz obsługi aparatury badawczej.

Przedmioty nauczania realizowane na zastosowaniu fizyki i biologii w medycynie:

 • fizyka z matematyką,
 • praktikum z chemii ogólnej,
 • chemia bioorganiczna,
 • pracownia technik pomiarowych i podstaw fizyki,
 • fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych,
 • struktura i funkcje makrocząsteczek biologicznych,
 • modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna,
 • metody fizyczne w biologii i medycynie,
 • biologia molekularna z genetyką,
 • spektroskopia molekularna,
 • anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka,
 • podstawy fizyki kwantowej i budowy materii z elementami termodynamiki,
 • metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków,
 • praktyka z diagnostycznych metod nieradiacyjnych. Specjalności oferowane na kierunku studiów:
 • biofizyka molekularna,
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka,
 • fizyka medyczna,
 • neuroinformatyka,
 • optyka okularowa i optometria.

Absolwent studiów na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi lub biomedycznymi. Osoba, która ukończy kierunek może znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, a także w instytucjach medycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Total 1 item.

W których miastach można studiować Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found