Administracja i polityka publiczna

Administracja i polityka publiczna to kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji. Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).
Struktura studiów na kierunku Administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.
Do wyboru są następujące specjalności:
  • administracja samorządowa i fundusze europejskie/ Local Government Administration and UE Funding - absolwent tej specjalności jest w szczególnym stopniu przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji samorządowej. Dla skuteczności jego pracy niezbędne jest także posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dlatego jest przygotowany do opracowywania oraz późniejszego zarządzania projektami korzystającymi z wsparcia funduszy europejskich.
  • administracja publiczna i służby państwowe/ Public Administration and Civil Service - absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji państwowej. Mając rozeznanie w zasadach funkcjonowania państwa i jego służb, przy uwzględnieniu politycznego kontekstu, jest przygotowany do efektywnego i bezstronnego działania na rzecz państwa.
  • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji/ Public Policy Analyst and Coordinator - absolwent tej specjalności jest w stopniu szczególnym przygotowany do prowadzenia analiz z zakresu polityk publicznych w różnych dziedzinach oraz posiada umiejętność właściwego koordynowania działań z tego zakresu. Dzięki tym umiejętnościom absolwent może podejmować pracę tak w instytucjach państwowych, jak i regionalnych samorządowych, gdzie dostrzeganie złożoności działań państwa i samorządu jest szczególnie potrzebna.
  • Administration and Public Policy in the European Union - The graduate understands the complex reality of current social and political issues and systems in the European Union. By graduation, a student should be well-acquainted with institutional and administrative dimensions of the EU. He or she should understand the need of using interdisciplinary approach when analysing public issues concerning European integration and will have analytical and English language skills better developed. This knowledge and understanding should help to prepare the graduate for work in institutions of the European Union as well as in public administration of member states, especially in areas connected with the European integration.

Absolwent tej specjalności jest w stanie zrozumieć złożoną rzeczywistość systemów społecznych i politycznych Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień związanych z UE. Odznacza się dobrą znajomością wymiaru instytucjonalnego i administracyjnego UE. Zderzając się z problemami politycznymi Europy, ma świadomość jak ważne jest podejście interdyscyplinarne. Potrafi problemy te odpowiednio analizować. Zdobyta wiedza i pogłębione rozumienie jak też rozwinięte umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim, przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej oraz administracji państwowej krajów członkowskich, szczególnie w obszarach związanych ze współpracą unijną i międzynarodową.

Jakie uczelnie oferują kierunek Administracja i polityka publiczna

W których miastach można studiować Administracja i polityka publiczna

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 478

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 586

Komentarze (0)

No comments found