Administracja i polityka publiczna

Administracja i polityka publiczna to kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji.

Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

Struktura studiów na kierunku administracja i polityka publiczna umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich. W systemie niestacjonarnym zajęcia odbywają się w soboty.


Do wyboru są następujące specjalności:
 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • administration and public policy in the European Union.


Dla kogo studia na kierunku Administracja i polityka publiczna

Administracja polityka publiczna to kierunek dla osób skrupulatnych, dokładnych, uporządkowanych, odpowiedzialnych, bez trudu przyswajających zmieniające się przepisy prawa.

Przydatne w przyszłej pracy cechy to umiejętność kierowania zespołami ludzi, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzanie zaufania.

Program kształcenia studentów na kierunku Administracja i polityka publiczna

W programie studiów są m.in takie przedmioty:

 • podstawy zarządzania w administracji
 • komunikacja społeczna
 • historia myśli społecznej
 • integracja europejska
 • metody analizy polityk publicznych
 • postępowanie administracyjne
 • polityka gospodarcza
 • zamówienia publiczne
 • finanse publiczne
 • przywództwo i decyzje polityczne
 • historia instytucji politycznych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Administracja i polityka publiczna

Uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku Administracja i polityka publiczna

Absolwenci studiów mogą pracować w:

 • instytucjach i urzędach administracji publicznej
 • służbach państwowych
 • służbie cywilnej
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych
 • firmach bezpośrednio zaangażowanych w relacje z instytucjami administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich
 • biznesie - w tych obszarach, gdzie konieczna jest współpraca i kontakt z administracją.
Opinie o kierunku Administracja i polityka publiczna

Studiowanie administracji i polityki publicznej pozwala na poznanie i realizowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom.

Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

Posłuchajcie więcej na temat tego kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku Administracja i polityka publiczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Administracja i polityka publiczna
W których miastach można studiować Administracja i polityka publiczna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Tosia

  Bardzo zachęcające filmy publikowane przez Ignatianum - odnośnie tego kierunku i ogólnie uczelni.
  4/8/20