Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe studia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Podczas nauki studenci zdobywają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych.

Studia są dwustopniowe. Przewidzianych jest ok. 50 miejsc na studiach licencjackich. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Kandydaci na ten unikatowy kierunek powinni być osobami niezwykle dokładnymi, precyzyjnymi, cierpliwymi.

Przydatne będą predyspozycje analityczne, umiejętność pracy zespołowej.

Niewątpliwie dziedzina, jakiej dotyczy kierunek studiów, a potem przyszła praca wymagają sporej odporności, umiejętności zdystansowania się..

Program kształcenia studentów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa

W planie studiów ujęto takie zagadnienia, jak: chemia ogólna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, biochemia kliniczna, immunochemia. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej.

W programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in.: chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Wiedzę z zakresu chemii, toksykologi, medycyny sądowej i kryminalistyki można pogłębiać i rozszerzać, uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

Szczegółowe informacje o zakresie materiału realizowanym na zajęciach można zobaczyć na prezentacji video przygotowanej przez uczelnię:

Ważnym elementem programu studiów Chemia i toksykologia sądowa jest duży udział zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w czasie których studenci uczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Chemia i toksykologia sądowa

Rekrutacja na chemię i toksykologię sądową odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka obcego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka lub fizyka i astronomia
  • informatyka
  • matematyka.
Perspektywy pracy po kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Absolwenci chemii i toksykologii sądowej są przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale także do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku:

 • laboratoria analityczne
 • laboratoria diagnostyczne
 • laboratoria naukowe
 • zakłady medycyny sądowej
 • instytucje opiniujące w zakresie ekspertyz chemicznych i toksykologicznych
 • laboratoria kryminalistyczne policji.
Opinie o kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to kierunek unikatowy.

Realizowany jest przy współpracy dwóch wrocławskich uczelni.

Tak niewiele wiemy o sposobach badań kryminalistycznych. Zaskakują nas doniesienia medialne związane z przełomem w przerwanym wiele lat temu dochodzeniu. To zapewne mrówcza praca w laboratoriach kryminalistycznych pozwala naleźć trop na podstawie niewidocznych niemal śladów.

Co o kierunku piszą sami studenci?: blog studentów chemii i toksykologii sądowej

Kierunki pokrewne do kierunku Chemia i toksykologia sądowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia i toksykologia sądowa
Total 2 items.
W których miastach można studiować Chemia i toksykologia sądowa

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (1)
 • Iza

  Wydaje się, że to niezwykle ciekawy kierunek. Czy ktoś może potwierdzić lub przekazać swoją opinię?
  9/26/19