Chemia techniczna

Studia na kierunku chemia techniczna to unikatowa propozycja kształcenia przygotowana przez UMCS we współpracy z pracownikami Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach oraz Zakładów Azotowych w Puławach.

Celem studiów na kierunku chemia techniczna to przekazanie kompleksowej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem chemii ogólnej i nieorganicznej, klasycznej analizy jakościowej, obliczeń inżynierskich, podstaw rysunku technicznego, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej oraz z krystalografii.
Absolwenci kierunku chemia techniczna mogą znaleźć zatrudnienie:
  • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym,
  • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
  • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych,
  • w zakładach przemysłowych w zakresie prowadzenia obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania jednostkowych procesów technologicznych,
  • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy