Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji mają dostarczyć wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, wprowadzić studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej.

Studenci zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się analizować tekst, obraz i dźwięk, a także zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych. Studia dostarczają nie tylko niezbędnych fachowych danych, lecz także pozwalają zdobyć podstawowe kompetencje społeczne. Słuchacze są przygotowani do pracy samodzielnej oraz zespołowej, potrafią tworzyć własne projekty, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi.

W trakcie studiów omawiane są:

  • przedmioty humanistyczne: poetyka, stylistyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, obraz filmowy, projektowanie graficzne, prawo autorskie i Internetu, historia kultury, wstęp do kul­turo­znaw­stwa;
  • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Ruby on Rails), bazy danych, systemy operacyjne i sieci, grafika komputerowa, animacja komputerowa, multimedia i sieci komputerowe, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych;
  • przedmioty ogólne: matematyka, logika, język angielski.

Praca po kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Absolwent posiada wiedzę która pozwala na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Pracę zdobędzie w szeroko rozumianej branży IT.

Jakie uczelnie oferują kierunek Elektroniczne przetwarzanie informacji
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Elektroniczne przetwarzanie informacji

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514
Komentarze (1)
  • maturzystka

    jestem zainteresowana tym kierunkiem w rekrutacji na rok 2018/19, czy wie ktoś jaki był próg punktowy w ubiegłym roku? :)
    5/13/18