European legal studies

European Legal Studies to unikatowe prawnicze studia anglojęzyczne.

Oferta dedykowana jest do kandydatów, pragnących zrozumieć proces integracji europejskiej i poznać wpływ tego procesu na życie codzienne.

Kształcenie na kierunku European Legal Studies pozwala na zdobycie wiedzy o tym, jak działa Unia Europejska oraz otwiera możliwość kariery zawodowej w całej Europie.

Program ELS prowadzony są w języku angielskim i trwa 3 lata. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uczelniach europejskich.

Zakres zagadnień omawianych na studiach jest bardzo szeroki. Omawiana tematyka obejmuje między innymi: wprowadzenie do prawa międzynarodowego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, współpracę regionalną, wprowadzenie do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, podstawy procesu integracji gospodarczej i społecznej w UE. Program obowiązkowy obejmuje również przedmioty ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na danych i wiedzy, np. związane z własnością intelektualną w handlu i ochroną danych.

Studenci, obok obowiązkowych przedmiotów wspólnych dla wszystkich, wybierają zagadnienia uzupełniające, rozwijające ich indywidualne zainteresowania, koncentrujące się na handlu i biznesie lub wpływie integracji europejskiej na obywateli.

Dla kogo studia na kierunku European legal studies

To propozycja dla pasjonatów prawa, dobrze znających język angielski, w szczególności tych, którzy pragną realizować karierę w krajach europejskich.

Program kształcenia studentów na kierunku European legal studies

Szczegółowe informacje na temat siatki programowej, przedmiotów nauczania, zajęć dodatkowych znajdziecie na stronie www uczelni prowadzącej studia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek European legal studies

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie www uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku European legal studies
Jakie uczelnie oferują kierunek European legal studies
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować European legal studies

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found