Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Student kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS w trakcie kształcenia pozna złożoności funkcjonowania terytorialnych systemów społecznych oraz aktualnej problematyki badań poznawczych i stosowanych w tym zakresie.

Czego się nauczysz kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS?

Studenci będą doskonalić umiejętności diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poznawać źródła danych lokalnych i regionalnych, uczyć się ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS (systemów informacji geograficznej) oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.

Kierunek Geografia społeczno-ekonomiczna umożliwi także kształtowanie kompetencji społecznych i efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu geografii społecznoekonomicznej dzięki pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.

Jaka praca po kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS?

Studia przygotowują do zatrudnienia w instytucjach samorządowych, odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny, instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej, podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found