Inżynieria systemów

Studia na kierunku Inżynieria systemów przekazują wiedzę z zakresu technicznych i ekonomicznych aspektów projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów złożonych, w których współdziałanie podsystemów technicznych prowadzi do istotnego wzrostu ich wydajności i efektywności.

Kończąc studia kierunku Inżynieria systemów absolwent posiada umiejętności projektowania, uruchamiania i eksploatacji innowacyjnych, złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych oraz systemów wspomagających podejmowanie decyzji, a także umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, bazujące na szczegółowej wiedzy i umiejętnościach z zakresu analizy systemowej, informatyki, ekonomii i zarządzania.

Co będziesz umiał po kierunku Inżynieria systemów?

  • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
  • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria systemów

No results found.

W których miastach można studiować Inżynieria systemów

No results found.

Komentarze (0)

No comments found