Master of digital entrepreneurship

Master of Digital Entrepreneurship to innowacyjne studia, realizowane jako wspólny, innowacyjny projekt Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum (CP) w Słubicach.

W programie studiów dużą rolę odgrywają projekty, w których studenci będą aktywnie uczestniczyć oraz samodzielnie je kształtować.

Studenci i studentki w ramach studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin. Pozwoli im to analizować cyfrową transformację społeczeństwa europejskiego z perspektywy naukowej oraz w przyszłości prowadzić własną działalność komercyjną lub non-profit.

Celem programu jest stworzenie nowego obszaru w badaniach naukowych i dydaktyce dotyczącego transformacji cyfrowej. Projekty naukowe oraz programy studiów prowadzone są transdyscyplinarnie, łącząc ekonomię, socjologię, prawo oraz nauki techniczne i informatyczne.

Absolwenci będą mieli możliwość objęcia stanowisk kierowniczych w instytucjach politycznych, międzynarodowych firmach lub organizacjach pozarządowych.

Planowane jest poszerzenie oferty studiów o kierunek I stopnia Bachelor of Digital Studies oraz kolejny program II stopnia Master of Science, Technology and Society, a także utworzenie studiów podyplomowych.

Poza tym w planach jest utworzenie programu studiów doktoranckich oraz programu Fellowship dla naukowców i naukowczyń post-doc.

Więcej informacji na European New School of Digital Studies!

Czytaj także - Master of Digital Entrepreneurship

Perspektywy pracy po kierunku Master of digital entrepreneurship

Absolwenci będą mieli możliwość objęcia stanowisk kierowniczych w instytucjach politycznych, międzynarodowych firmach lub organizacjach pozarządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Master of digital entrepreneurship
W których miastach można studiować Master of digital entrepreneurship
No results found.
Komentarze (0)
No comments found