Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe to unikatowy kierunek zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o profilu autorskim.

Jego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedzy o światowym teatrze, filmie i literaturze, mediach i przekazach medialnych, wielokulturowości i kulturach w diasporach, gender studies, teoriach kultury, współczesnym języku, systemach religijnych i filozoficzno-etycznych, komunikacji społecznej, instytucjach kultury, zasadach ich działania i zarządzania, tożsamości lokalnej i globalnej.

Absolwenci kierunku międzynarodowe studia kulturowe będą mogli podejmować pracę w międzynarodowych oraz krajowych instytucjach rządowych i pozarządowych, takich jak: ambasady i ministerstwa, instytucje wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, media, reklama, public relations, instytucje filmowe i teatralne, uczelnie artystyczne, ogniska artystyczne, muzea i centra sztuki, instytucje ochrony i konserwacji zabytków, ośrodki badań i dokumentacji.

Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Międzynarodowe studia kulturowe

Total 1 item.

W których miastach można studiować Międzynarodowe studia kulturowe

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found