Mikrobiologia

Mikrobiologia to dział nauki zajmujący się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje pozwalające na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

Uczą się prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych , mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej, rozpoznawania chorób zakaźnych, identyfikowania źródeł zakażenia, oceny wrażliwości na antybiotyki i czynniki dezynfekcyjne. Znają zasady otrzymywania czystych kultur drobnoustrojów i ich identyfikacji oraz ich modyfikacji dla celów biotechnologicznych i przemysłowych. Dysponują wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w wykorzystywaniu drobnoustrojów w produkcji żywności i pasz.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biotechnologia medyczna
  • laboratoryjna diagnostyka medyczna
  • genetyka medyczna
  • immunologia
  • cytomorfologia
  • transfuzjologia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku mikrobiologia

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom mikrobiologii na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia, laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym, laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Przykładowe stanowiska, na jakie aplikują to monitor badań klinicznych, redaktor w magazynach naukowych, doradca ds. nauki w firmach consultingowych, pracownik laboratorium, dystrybutor medyczny.

Jakie uczelnie oferują kierunek Mikrobiologia

Total 5 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Mikrobiologia

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 199

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found