Oceanografia

Oceanografia, bądź oceanologia, to interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach. Oceanografia jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego.

Podczas studiów studenci zdobywają umiejętności i kompetencje w zakresie rozumienia zasad prawa morskiego oraz poznają terminologię morską. Uczą się posługiwania się metodami statystycznymi w analizie danych określających stan środowiska przyrodniczego oraz modelowania procesów i zjawisk w przyrodzie. Klasyfikują zagrożenia morskie i opisują morskie zasoby naturalne. Poznają regulacje prawne w zakresie eksploatacji zasobów morskich. Zajęcia w tradycyjnych salach wykładowych uzupełniane są zajęciami na morzu odbywającymi się na kutrze hydrograficznym.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • oceanografia biologiczna
  • oceanografia fizyczna z geoinformatyką
  • oceanografia geologiczna
  • oceanografia chemiczna
  • biologia morza
  • ekobiotechnologia morska
  • ochrona i zarządzanie zasobami morza
  • fizyka morza
  • geologia morza
  • chemia morza i atmosfery

Absolwent oceanografii jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego oraz administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie oceanografii otwiera także możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy