Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych to studia stacjonarne I stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do oceny zasobów przyrodniczych, a także dostarczą wiedzy na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej.

Program studiów na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych zawiera naukę podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi w obszarach cennych przyrodniczo oraz zurbanizowanych. Studenci będą się uczyć metod i technik ochrony różnorodności biologicznej oraz zasad funkcjonowania krajowych i europejskich sieci i programów ochrony przyrody.

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych przygotują do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ochrona zasobów przyrodniczych
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Ochrona zasobów przyrodniczych

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found