Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją są odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo. Jest obecnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Cykl kształcenia będzie obejmował wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty, dostarczające wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją rekomenduje się dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź wybór studiów II stopnia, po których ukończeniu można podjąć pracę także w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listę mediatorów sądowych).

Jakie uczelnie oferują kierunek Pedagogika międzykulturowa z mediacją

W których miastach można studiować Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Komentarze (0)

No comments found