Projektowanie kultury

Projektowanie kultury to nowatorskie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ramach kierunku oferowane są specjalności:

  • animacja ruchu turystycznego
  • promocja dziedzictwa kulturowego

Kierunek powiązany jest z polityką regionalną i realizowany przy współpracy z regionalnymi instytucjami kultury.

Studia Projektowanie kultury kształcą specjalistów przygotowanych do:

  • organizacji imprez i widowisk kulturalnych,
  • zarządzania projektami,
  • promocji dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzania instytucjami kultury

Interdyscyplinarny model kształcenia tworzy wiele możliwości zawodowych. Absolwent będzie mógł zarządzać regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury, zostać koordynatorem kultury, podjąć się organizacji życia kulturalnego. Będzie posiadał umiejętność efektywnego działania w regionalnym środowisku wielokulturowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Projektowanie kultury

W których miastach można studiować Projektowanie kultury

No results found.

Komentarze (0)

No comments found