Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia na kierunku rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne obejmuje zagadnienia niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Obejmują wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, finansów.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania i zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem, zasady kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. Przygotowują m.in w zawodzie doradcy finansowego.

Uczą się zarządzać portfelami instrumentów finansowych, budować struktury kapitałowe, tworzyć strategie przedsiębiorstw, łączyć, dzielić oraz przejmować przesiębiorstwa.

Program kształcenia uwzględnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, ma charakter aplikacyjny.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przewidziane są dla posiadaczy dyplomów określonych kierunków (szczegóły poniżej).

Studia finansowe wybierają osoby o umysłach analitycznych, sprawnie posługujący się narzędziami matematycznymi. Umiejące funkcjonować i podejmować decyzje pod presją czasu, odpowiedzialne, dokładne.

Program kształcenia studentów na kierunku Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • statystyka matematyczna
 • rynki i instrumenty rynku finansowego
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
 • etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo na rynku kapitałowym
 • zarządzanie portfelem
 • analiza i wycena instrumentów pochodnych
 • wartość pieniądza w czasie.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Podstawowym wymogiem podczas rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, ukończonych na kierunkach, specjalnościach czy w dziedzinach takich jak ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, matematyka finansowa i aktuarialna.

W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest konkurs dyplomów.

Jeśli limit miejsc nie zostanie wypełniony, przyjmowani będą kandydaci z dyplomami innych dyscyplin naukowych niż wymienione powyżej. Obowiązuje wówczas rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków.

Perspektywy pracy po kierunku Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Studia przygotowują do pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w przedsiębiorstwach na stanowiskach finansowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to przykładowo:

 • biura maklerskie
 • banki
 • firmy konsultingowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje rynku kapitałowego
 • firmy doradcze
 • agencje Unii Europejskiej
 • fundusze inwestycyjne
 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach.
Opinie o kierunku Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Doradca inwestycyjny należy do zawodów regulowanych.

Aby nim zostać należy przejść procedurę kwalifikacyjną.

Zawód ten może wykonywać osoba o szerokiej wiedzy potwierdzonej egzaminem i licencją. Nie wolno posługiwać się tym tytułem bez licencji (ten tytuł zawodowy ma ochronę prawną).


Kierunki pokrewne do kierunku Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne
Jakie uczelnie oferują kierunek Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne
Total 1 item.
W których miastach można studiować Rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (1)
 • Renata

  Polecam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Realizowałem tam dwa kierunki jednocześnie, bardzo wygodna forma nauki, którą można pogodzić z pracą.
  8/11/20