Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to połączenie nauk medycznych, jak również podstaw nauk społecznych, zarządzania.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Poznają budowę urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego.

Uczą się rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, podejmować działania ratunkowe, udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach nagłych, oceniać stan zdrowia. Dzięki studiom zdobywają również umiejętność organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych, stosować zasady bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy oraz w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne.

Specjalności oferowane na kierunku techniki dentystyczne:

  • ortodoncja
  • protetyka

Absolwent studiów techniki dentystyczne może założyć prywatną pracownię techniczno-dentystyczną bądź pracować w zakładach opieki zdrowotnej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 11 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy