Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to połączenie nauk medycznych, jak również podstaw nauk społecznych, zarządzania.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Poznają budowę urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego.

Uczą się rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, podejmować działania ratunkowe, udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach nagłych, oceniać stan zdrowia. Dzięki studiom zdobywają również umiejętność organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych, stosować zasady bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy oraz w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne.

Specjalności oferowane na kierunku techniki dentystyczne:

  • ortodoncja
  • protetyka

Absolwent studiów techniki dentystyczne może założyć prywatną pracownię techniczno-dentystyczną bądź pracować w zakładach opieki zdrowotnej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Techniki dentystyczne
Total 10 items.
W których miastach można studiować Techniki dentystyczne

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found