Uprawa winorośli i winiarstwo

Studia inżynierskie na kierunku Uprawa winorośli i winiarstwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pozwolą zdobyć gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni.

Studenci tego kierunku Pozwoli posiądą wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej związanej z przemysłem fermentacyjnym oraz poznają metody analizy ekonomicznej i zasady funkcjonowania rynku winiarskiego.

W założeniu studia na kierunku Uprawa winorośli i winiarstwo mają przygotować absolwenta do samodzielnego projektowania i prowadzenia winnicy oraz innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, planowania infrastruktury winiarskiej i prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną.

Produkcja wina to sztuka, wymagająca dobrego przygotowania, doświadczenia i kreatywności. Szeroko pojęte winiarstwo w Polsce to też perspektywiczny rynek pracy. Istnieje i pewnie wzrastać będzie zapotrzebowanie na fachowców związanych z produkcją i przetwórstwem winogron.

Studenci będą mieli możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Praca po kierunku Uprawa winorośli i winiarstwo
Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli na samodzielne prowadzenie winnicy lub winiarni oraz na podejmowanie pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską.
Inne miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów: praca w winnicy, gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym, administracją, planowaniem i projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej. Praca w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną. Własna działalność gospodarcza związana z uprawą winorośli, produkcją i dystrybucją win.
Jakie uczelnie oferują kierunek Uprawa winorośli i winiarstwo
W których miastach można studiować Uprawa winorośli i winiarstwo

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found