Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej kształcą inżynierów, wyposażając ich umiejętności rozpoznawaniu potrzeb i wdrażaniu rozwiązań bezpiecznego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw i urzędów.

Jakie kompetencje zyskasz po studiach - Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej?

Program studiów zakłada, że absolwenci będą potrafili:

  • identyfikować zagrożenia oraz dobierać do nich adekwatne zabezpieczenia,
  • oceniać wystarczalność oraz racjonalność ekonomiczną zabezpieczeń w stosunku do zagrożeń,
  • oceniać stan bezpieczeństwa oraz warunki jego doskonalenia i poprawy w kontekście konkretnego systemu infrastruktury krytycznej,
  • wskazywać prawdopodobne scenariusze rozwoju zagrożeń z uwzględnieniem efektu domina (szybka eskalacja sytuacji krytycznej i narastanie skutków jej wystąpienia w czasie),
  • w sposób świadomy dobierać i stosować informatyczne narzędzia wspomagające,
  • działać społecznie odpowiedzialnie, uwzględniając wpływ swoich działań na środowisko naturalne.

Jakie są perspektywy zawodowe po Zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej?

Po ukończeniu kształcenia absolwenci mogą pracować jako:

  • operatorzy i właściciele infrastruktury krytycznej
  • firmy i instytucje konsultingowe i doradcze
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej
  • dowolne organizacje odpowiedzialne za realizację i bezpieczeństwo usług kluczowych

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Total 1 item.

W których miastach można studiować Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Komentarze (0)

No comments found