Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów.

Obejmuje zadnienia związane z pozyskiwaniem surowców mleczarskich, oceną jakości mleka, technologią produkcji podstawowych produktów mlecznych, zagospodarowaniem opadów i ścieków poprodukcyjnych.

Studenci uczą się organizować i nadzorować procesy produkcji mleka i podstawowych produktów mleczarskich, projektować linie technologiczne, opracowywać technologie produkcji nowego wyrobu, wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładach mleczarskich.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

O przyjęcia na ten kierunek mogą ubiegać się absolwenci konkretnych studiów licencjackich i inżynierskich.

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim dla osób, które swoją pracę zawodową wiążą z branżą mleczarską, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w produkcji mleka i podstawowych produktów mleczarskich.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • technologie produkcji surowca mleczarskiego
 • procesy biotechnologiczne w mleczarstwie
 • technologia produkcji mleka spożywczego i produktów wysokotłuszczowych
 • serowarstwo
 • technologia produkcji napojów fermentowanych
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle mleczarskim
 • zarządzanie systemem logistycznym w przemyśle mleczarskim
 • strategie marketingowe w przemyśle mleczarskim.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata lub inżyniera na kierunkach zootechnika, technologia żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, inżynieria przemysłu spożywczego lub kierunków pokrewnych.

Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Potencjalne miejsca pracy absolwentów zarządzania w produkcji przetwórstwie mleka:

 • zakłady mleczarskie
 • laboratoria zajmujące się oceną jakości mleka i jego produktów
 • jednostki kontrolujące jakość produktów mlecznych
 • instytucje badawcze.
Opinie o kierunku Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Utworzenie kierunku to odpowiedź na niedobory wykwalifikowanej kadry, posiadające specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka.

Studia mają charakter unikatowy.

Lubelska uczelnia jako jedyna realizuje program studiów o takim profilu.

Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
W których miastach można studiować Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Zosia

  To mocno niszowy kierunek, o zawężonym profilu.
  6/2/20