Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja studiów realizowanych na poziomie licencjackim.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych, w szczególności niesienia pomocy osobom niesamodzielnym i nieporadnym społecznie.

Kształcenie wyposaża studentów w umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi. Przybliża zasady rozwiązywania sporów, współpracy z trudnym klientem służb społecznych.

W rakach kierunku zarządzanie w służbach społecznych przewidziano specjalności:

 • asystentura medyczna
 • ubezpieczenia społeczne.
Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Przyszła praca na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy wymaga od kandydatów postaw prospołecznych.

Duże znaczenie ma łatwość nawiązywania kontaktu, wsłuchiwania się w potrzeby, wrażliwość na los innych osób.

Kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, wyrozumiałością, cierpliwością.

Istotne będą cechy organizatorskie, zaradność, umiejętność znajdowania rozwiązań problemów innych osób.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Program studiów kierunku zarządzanie w służbach społecznych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • filozofii
 • socjologii
 • zarządzania
 • prawa
 • administracji
 • pedagogiki
 • ekonomii.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, przybliżające realia pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie w służbach społecznych

O przyjęciu na studia na zarządzanie w służbach społecznych decyduje wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Absolwenci zarządzania w służbach społecznych są przygotowani do pracy w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach doradczych na rzecz wsparcia osób nieporadnych i niesamodzielnych.
Opinie o kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to propozycja jednej tylko uczelni.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata.

Kierunek kształci kadry na potrzeby instytucji pomocy społecznej, również w odniesieniu do organizowania takich instytucji i zarządzania nimi.


Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie w służbach społecznych
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w służbach społecznych
W których miastach można studiować Zarządzanie w służbach społecznych

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Kaja

  Czy ten kierunek jest w ogóle uruchamiany? Niewiele informacji jest na stronie uczelni. Nie ma planów studiów itp.
  10/25/19