PWSZ

Przedstawiamy poniżej Publiczne Uczelnie Zawodowe, dawniej zwane Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi (PWSZ) wraz z ofertą kształcenia.

Więcej in­for­ma­cji na te­mat specyfiki oraz zasad ich funcjonowanie znaj­dzie­cie TUTAJ


Wykaz uczelni

Total 34 items.