Ekonometria i analityka danych

Studia na kierunku Ekonometria i analityka danych łączą wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki.

Mają za zadanie wykształcić absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonometria i analityka danych absolwent zdobywa wiedzę, pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

Na tym kierunku nie planuje się specjalności. Jednak studenci mają możliwość poszerzania wiedzy w ramach bogatej oferty modułów zajęć do wyboru.

Tematyka modułów umożliwia studentowi tworzenie własnych ścieżek kształcenia, m.in. w obszarze:

 • modelowania i prognozowania rynków finansowych,
 • analiz mikroekonomicznych wspomagających zarządzanie firmą i projektowanie strategii rynkowych,
 • analiz danych społecznych i marketingowych,
 • zaawansowanych metod ekonometrycznych i statystycznych,
 • obsługi zaawansowanych programów ekonometryczno-statystycznych, w tym także współczesnych technik analiz Big Data.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do badania procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów a przede wszystkim z metod ilościowych. Potrafi wykorzystywać tę wiedzę do analizy i prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania.

Dla kogo studia na kierunku Ekonometria i analityka danych

Widzisz siebie w przyszłości jako analityka danych, specjalistę w banku czy instytucji finansowej? Pracownika firmy ubezpieczeniowej? Może doradcę w konsultingu, outsourcingu albo agencji przetwarzania informacji. Jeśli tak - to studia dla Ciebie.

Program kształcenia studentów na kierunku Ekonometria i analityka danych

Program studiów przewiduje przedmioty typu:

 • Algebra liniowa
 • Analiza matematyczna
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Badania operacyjne
 • Ekonometria
 • Mikroekonometria
 • Metody analiz sektorowych
 • Projektowanie badań i metody zbierania danych
 • Eksploracyjna analiza danych
 • Algorytmika i programowanie
 • Bazy danych i SQL
 • Ekonometria stosowana
 • Analiza szeregów czasowych
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Ekonometria i analityka danych

Pod uwagę brane są przedmioty maturalne; matematyka, język angielski, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Ekonometria i analityka danych

Potencjalne miejsca pracy dla absolwenta tego kierunku studiów istnieją w podmiotach gospodarczych i instytucjach, gdzie wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • samodzielny analityk w firmie
 • członek większego zespołu analitycznego
 • pracownik w firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub firmie konsultingowej)
 • specjalista do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemach informatycznych firmy
Kierunki pokrewne do kierunku Ekonometria i analityka danych
Jakie uczelnie oferują kierunek Ekonometria i analityka danych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Ekonometria i analityka danych

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found