Fizyka medyczna

Fizyka medyczna to kierunek związany z używaniem w diagnostyce i terapii ultradźwięków, pól magnetycznych i elektrycznych, różnego rodzaju promieniowań: X, podczerwonego, ultrafioletowego, jądrowego. Innymi słowy jest to dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja).

W zawodzie fizyka medycznego pożądane są: zainteresowania naukowe, sprawność intelektualna, otwartość umysłu na problematykę pokrewną, lecz nie koniecznie tożsamą z aktualnie uprawianą tematyką badawczą, stała gotowość do poszerzania posiadanej wiedzy.

Przedmioty nauczania realizowane na fizyce medycznej:

  • matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, elektrotechnika i elektronika, biochemia, biofizyka, języki programowania, metrologia, techniki obrazowania medycznego, elektroniczna aparatura medyczna, propedeutyka nauk medycznych, anatomia i fizjologia, biomateriały, biomechanika inżynierska.

Specjalności oferowane na fizyce medycznej:

  • dozymetria kliniczna,
  • optyka w medycynie,
  • elektroradiologia

Perspektywy pracy po fizyce medycznej:

Absolwenci kierunku fizyka medyczna znajdują zatrudnienie w na uczelniach i w szkołach, w instytutach naukowych, w placówkach medycznych jako osoba zajmująca się diagnostyką obrazową, radioterapią i fizykoterapią oraz zakupem i testowaniem sprzętu radiologicznego, w zakładach przemysłowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy