Geomonitoring

Kierunek geomonitoring przygotowuje absolwentów do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko.

Absolwenci geomonitoringu znajdą zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią)
  • państwowych instytutach badawczych (np. PIG, IMGW)
  • Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej
  • Państwowej Służbie Hydrogeologicznej
  • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • w laboratoriach i stacjach terenowych firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)
  • w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geomonitoring

Total 1 item.

W których miastach można studiować Geomonitoring

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Komentarze (0)

No comments found