Inżynieria i gospodarka wodna

Kierunek Inżynieria i gospodarka wodna jest propozycją kształcenia uczelni o profilu rolniczym, biologiczno - przyrodniczym.

Przykładowe przedmioty i treści kształcenia:

  • matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne.

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu problematyki inżynierii środowiska przyrodniczego. Uzyskane w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych, jak i ochronę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i glebowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria i gospodarka wodna

Total 4 items.

W których miastach można studiować Inżynieria i gospodarka wodna

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found