Inżynieria i gospodarka wodna

Kierunek Inżynieria i gospodarka wodna jest propozycją kształcenia uczelni o profilu rolniczym, biologiczno - przyrodniczym.

Przykładowe przedmioty i treści kształcenia:

  • matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne.

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu problematyki inżynierii środowiska przyrodniczego. Uzyskane w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych, jak i ochronę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i glebowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
Total 5 items.
W których miastach można studiować Inżynieria i gospodarka wodna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 605

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (0)
No comments found