Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Studiów I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych trwaja 3,5 roku i mają na celu przygotowanie kadry, będącej ekspertem w zakresie eksploatacji nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja oraz firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do:

  • kompleksowego wykorzystania wiedzy z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych oraz ogólnej wiedzy i umiejętności inżynierskich,
  • pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej oraz utrzymania ich gotowości,
  • organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych,
  • zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania eksploatacją i projektowania,
  • kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole,
  • efektywnego funkcjonowania w realiach działalności służb państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, także z obszarów przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych pozwala wykształcić inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w jednostkach MON i MSWiA, a także w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.

W programie kształcenia przewidziano praktyki przy współudziale MON, MSWiA oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.


Dla kogo studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

To propozycja dla osób o umyśle technicznym, ścisłym, łatwo przyswajających kwestie inżynierskie, szczególnie interesujących się pojazdami specjalnymi i bojowymi.


Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Praca dla absolwentów możliwa jest w:

  • jednostkach MON
  • strukturach MSWiA
  • podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.
Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
W których miastach można studiować Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found