Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Kierunek studiów Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych.

Studenci tego kierunku mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. Program studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak grafika inżynierska, inżynieria materiałowa, budowa maszyn, projektowanie i budowa środków transportu drogowego i szynowego, systemy komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich, metrologia, technologie wytwarzania produktu, fotografia, komputerowa analiza obrazu, rysunek prezentacyjny, makietowanie, techniki komunikacji wizualnej, renderowanie 2D, działania wizualnymi, prezentacja wizualna produktu, wzornictwo środków transportu i urządzeń przemysłowych, historia wzornictwa, proces rozwoju nowego produktu, antropometria.

Absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego uzyskają kwalifikacje, które są przydatne do pracy w działach projektowych, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych, jak również inną działalnością twórczą.

Możliwości zatrudnienia po Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych. Na tego typu specjalistów istnieje zapotrzebowanie także w średnich i małych przedsiębiorstwach charakteryzujących się częstym wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Przydatne umiejętności i kwalifikacje nabędą tu również osoby pragnące prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy