Języki obce w mediach i biznesie

Języki obce w mediach i biznesie realizowane są w systemie kształcenia I oraz II stopnia.

Celem kształcenia na kierunku Języki obce w mediach i biznesie jest:

 • zdobycie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie,
 • nabycie przez absolwentów kompetencji językowych do sprawnego posługiwania się głównym dla kierunku studiów językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu kształcenia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” oraz do posługiwania się drugim językiem obcym co najmniej na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki języków obcych w mediach i biznesie oraz potrzeby uczenia się przez całe życie,
 • absolwent studiów pierwszego stopnia na opisywanym kierunku nabywa umiejętności posługiwania się wybranymi językami oraz posiada podstawową wiedzę o krajach obszarów językowych oraz umiejętności wykorzystania jej w życiu i pracy zawodowej. Ponadto opanował podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa lub wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych mediów oraz komunikacji społecznej.

Na studiach I stopnia przewidziano specjalności:

 • język w biznesie i obsługa klienta,
 • język w komunikacji społecznej i medialnej.

Na studiach II stopnia przewidziano specjalności:

 • medioznawstwo
 • tłumaczenie specjalistyczne

Dla kogo studia na kierunku Języki obce w mediach i biznesie

To propozycja dla tych, którzy chcą perfekcyjnie posługiwać się w obcym języku i wykorzystać kompetencje filologiczne na gruncie zawodowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Języki obce w mediach i biznesie

Kandydaci z nową maturą

Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.
 • język polski (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów),
 • język angielski lub język niemiecki (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów).

Kandydaci ze starą maturą:
 • język polski – matura ustna lub pisemna,
 • język angielski lub język niemiecki – matura ustna lub pisemna,
 • jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego lub języka niemieckiego przystępuje do egzaminu ustnego – rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 1 do 100 punktów.
Perspektywy pracy po kierunku Języki obce w mediach i biznesie

Praca czeka na absolwentów:

 • na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
 • na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
 • w instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.
 • tłumacz języka specjalistycznego (po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły)
 • obsługa współpracy zagranicznej,
 • wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach i mediacjach z partnerem zagranicznym,
 • korespondent zagraniczny,
 • specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty z mediami polskimi i zagranicznymi,
 • pracownik w wydawnictwie,
 • bloger, vloger
Kierunki pokrewne do kierunku Języki obce w mediach i biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek Języki obce w mediach i biznesie
W których miastach można studiować Języki obce w mediach i biznesie

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Komentarze (0)
No comments found