Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się konstruowaniem i zastosowaniem maszyn latających. Kosmonautyka to zespół nauk dotyczących realizacji lotów kosmicznych, badań możliwości podróży w przestrzeni międzyplanetarnej i znajdujących się tam obiektów.

Studenci kierunku już od pierwszego roku poznają przepisy zdatności lotnej, zasady projektowania elementów jak i całej struktury samolotów i statków kosmicznych oraz budowę i zasady pracy silników. Kształcą się w zakresie wyposażenia pokładowego, do którego należą między innymi: wyposażenie energetyczne, nawigacyjne, hydrauliczne, pneumatyczne, diagnostyczne, łącznościowe lub lokalizacyjne.

Na studiach należy opanować do perfekcji rysunek techniczny, potrzebny do odwzorowywania geometrii obiektów latających oraz metod montażu. Studenci lotnictwa i kosmonautyki poznają również rodzaje materiałów konstrukcyjnych oraz podstawy ich analizy w kierunku zdatności do wykorzystania jako elementów statków. Przykładowymi przedmiotami kierunkowymi są: budowa i projektowanie obiektów latających, silniki lotnicze i kosmiczne, wyposażenie pokładowe, technologia lotnicza i kosmiczna, materiały lotnicze, eksploatacja statków latających.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • napędy lotnicze
 • automatyka i systemy lotnicze
 • samoloty
 • mechanika lotnicza
 • silniki lotnicze
 • statki powietrzne
 • awionika
 • samoloty i śmigłowce pilotaż
 • zarządzanie obsługą naziemną
 • mechanik lotniczy
 • kosmonautyka

Absolwent kierunku Lotnictwo jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz u użytkowników statków powietrznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy