Nanotechnologia

Nanotechnologia to nauka o sposobach tworzenia rozmaitych struktur, rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studia dotyczą zagadnień związanych z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywają zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z metodami wytwarzania nanostruktur oraz badaniami strukturalnymi z wykorzystaniem mikroskopów tunelowych i sił atomowych.

Podczas studiów słuchacze zdobywają umiejętności z zakresu: analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki, nowoczesnych metod badawczych fizyki ciała stałego umożliwiających testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych, teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych, umiejętność pracy w zespole specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych oferujących wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Student nanotechnologii będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i fizyki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych układów, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Będzie dysponował umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w materii skondensowanej.

Będzie posiadał wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i znał metody otrzymywania i badania takich struktur. Ponadto absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i nanotechnologii.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci nanotechnologii przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokich technologii. Mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie, Parkach Naukowo-Technologicznych czy Centrach zaawansowanej technologii.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nanotechnologia

Total 3 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Nanotechnologia

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Komentarze (1)

  • trudny kierunek, ale specjalisci sa mocno poszukiwani na rynku pracy
    9/28/14