Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Studia te są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej, chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców w kraju i za granicą. Uczestnicy studiów powinni posiadać wiedzę o współczesnym języku polskim, a także nabyć kompetencję w zakresie nauczania języków obcych, dostosowaną do specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwent kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego jest polonistą, wyspecjalizowanym w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zna metody nauczania języków obcych oraz podstawy psychologiczne i dydaktyczne ich nauczania. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych. Wiedzę tę umie zastosować w praktyce, co potwierdza ocena z praktyk pedagogicznych. Może nauczać języka polskiego cudzoziemców, przebywających w Polsce, może pracować za granicą.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found