Rachunkowość i podatki

Kierunek Rachunkowość i podatki ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem kierunku jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości.

Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki będzie posiadał umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Kierunek zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Uzyskana wiedza na kierunku Rachunkowość i podatki koncentruje się w szczególności na problemach:

 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

Kierunek Rachunkowość i podatki przygotowuje do wykonywania obowiązków:

 • księgowego prowadzącego ewidencję podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach,
 • pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych,
 • samodzielnego księgowego w organizacjach non-profit,
 • specjalisty w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi,
 • specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych,
 • specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rachunkowość i podatki

W których miastach można studiować Rachunkowość i podatki

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found