Sztuka pisania

Studia na kierunku Sztuka pisania przeznaczone są dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych (redakcje, portale internetowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, etc), a także dla wszystkich tych, którym nieobca jest myśl o karierze literackiej.
W programie studiów na Sztuce pisania przewidziano przedmioty teoretyczne przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów, oraz przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie licznych warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki.
Dzięki nim studenci nabywają umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych i artystycznych oraz zyskują wiedzę dotyczącą współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego, funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych i specyfiki dziennikarstwa w dobie Internetu.
Program studiów zawiera ponadto zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji.
Jakie są perspektywy zawodowe po kierunku Sztuka pisania?
  • pracownik agencji prasowych
  • pracownik portali internetowych
  • pracownik wydawnictw
  • pracownik sektora usług medialnych
  • rzecznik prasowy
  • prozaik
  • autor tekstów estradowych

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy