Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających świat teatru. Kandydat na studia powinien spełniać następujące kryteria: powinien lubić teatr i literaturę, nie bać się wystąpień publicznych, wykazywać się kreatywnością, mieć „lekkie pióro”.

Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przedmioty teatralne obejmują: wiedzę z historii teatru, teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru.

Na program składają się także przedmioty z innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji oraz przedmioty przydatne na rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa, organizacja pracy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • dramatologiczna
  • teatrologiczna
  • dramatologii kreatywnej
  • teatr tańca
  • operologiczna

Absolwenci wiedzy o teatrze mogą szukać pracy w: teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, instytucjach kultury i agendach administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej, placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne, agencjach reklamowych, muzeach, stowarzyszeniach kulturalnych, instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wiedza o teatrze
Total 4 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Wiedza o teatrze

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 605
Komentarze (0)
No comments found