Zarządzanie projektami społecznymi

Zarządzanie Projektami Społecznymi to kierunek przygotowujący absolwentów do sprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Kierunek ten jest naszą najnowszą propozycją, inspirowaną rosnącą w świecie popularnością studiów w zakresie kształtowania postaw i kreatywności obywatelskiej oraz zarządzania projektami społecznymi.

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne. Są one niezbędne we współczesnych czasach. Badania socjologiczne wskazują na konieczność podwyższenia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni wyższych, między innymi w zakresie komunikacji społecznej, współpracy w zespole, przywództwa, metod twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.
Atutem absolwenta na rynku pracy będzie dobre przygotowanie do efektywnego pełnienia różnych ról w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, krajowych i lokalnych mediach, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.
Absolwent kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi powinien zatem:
  • diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne,
  • posiadać umiejętność planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów,
  • kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych,
  • motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej,
  • kierować realizacją projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie projektami społecznymi

Total 3 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Zarządzanie projektami społecznymi

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found