Zintegrowane planowanie rozwoju

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju ma na celu wykształcenie kompetencji i umiejętności z zakresu:

  • integracji planowania, realizacji i monitoringu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, z uwzględnieniem ich uwarunkowań, czynników oraz barier,
  • integracji dokumentów wspomagających kształtowanie rozwoju w wymiarze strategicznym i w wymiarze przestrzennym
  • znaczenia terytorium jako podstawy integracji procesów rozwojowych, rozumianego jako obszar, na którym zachodzą procesy rozwoju, które są zarządzane w sposób przestrzenno-funkcjonalny i całościowy.

Zintegrowane planowanie rozwoju to studia stanowiące odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego. Stwarza on możliwość przygotowania nowych kadr na potrzeby administracji oraz instytucji zajmujących się problematyką zintegrowanego planowania rozwoju.

Zintegrowane planowanie rozwoju to modułowy, innowacyjny program kształcenia, który został podzielony na spójne bloki tematyczne: prawny, ekonomiczny, społeczny, przestrzenny, metodyczny. Każdy moduł składa się z wykładów, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych. W jego realizację zaangażowani są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy polityki rozwoju.

Zintegrowane planowanie rozwoju to kierunek studiów kończący się tytułem inżyniera uzyskiwanym w drodze egzaminu, podczas którego student przedstawia oryginalną pracę inżynierską, portfolio swoich prac projektowych zrealizowanych podczas studiów i odpowiada na pytania komisji obejmujące zrealizowany program kształcenia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zintegrowane planowanie rozwoju

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Zintegrowane planowanie rozwoju

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (1)

  • Przyszlosciowy kierunek, polecam! Dużo ciężkiej pracy ale my studenci sadzimy że warto .
    5/21/19